Home » Blog » Cybersecurity » How to remove K0stia (Virus Removal Guide)
K0stia

How to remove K0stia (Virus Removal Guide)

K0stia virus is ransomware that encrypts the files on your computer, changes the file names, and addsthe .K0stia extension to the files it encrypts

Once K0stia ransomware has encrypted files on your computer it will download a ransom note in each folder it encrypted files in. The ransom note explains what happened to the encrypted files and describes the malware author’s method to pay a ransom in order to obtain a special key to decrypt files. The ransomware may also display a lock-screen that restricts access to the infected machine and change the background of Windows desktop to an image of the ransom note.

K0stia
The example in this image may not reflect the actual infection

Ransom note:

Co se stalo?
Veškeré vaše soubory byly zašifrovány šifrovacím algoritmem AES-256 společně s vaším osobním počítačem.
VAROVÁNÍ!!!Pokud nesplníte všechny dané požadavky uvedené níže do 12 HODIN , váš nynější dešifrovací klíč se SMAŽE a CENA STOUPNE NA 2000KČ!.
PO 24 HODINÁCH SE VAŠE SOUBORY SMAŽOU A VY JE UŽ NIKDY NEUVIDÍTE!!!
Jak mám postupovat dál ?Je prakticky nemožné získat zpět přistup k vaším souborům a vašemu počítači bez šifrovacího klíče.Ten můžete také velice jednoduše získat. Stačí,když si podrobně přečtete celou tuto zprávu.
Co se stane až zaplatím ?Po zaplacení dané částky bude váš počítač společně s vašimi soubory do 24 hodin odemknut. Celá tato zpráva zmizí a vše se vrátí do původního stavu.
Jde toto uzamknutí obejít jiným způsobem?Absolutně ne. Je však na vás jestli půjdete za IT technikem a zaplatíte mu 500Kč(ne li více) za “opravu” , která vám vaše data a učty stejně nevrátí, nebo splníte stanovené požadavky. Navíc tak i ušetříte! POKUD NEZAPLATÍTE DO 12 HODIN, CENA STOUPNE NA 2000Kč!!! PRO PLATBU JE VYŽADOVÁNO PŘIPOJENÍ K INTERNETU !!!
Jak vše odemknout? 300Kč.
– Stačí zakoupit kartu PaySafe Card v hodnotě 300Kč ,zadat její kód(číslo) do textového pole pod tímto textem a stisknout tlačítko.
Vaše platba pak bude odeslána k ověření. Po ověření budou vaše soubory a váš počítač uvedeny do původního stavu
-Kde koupím PaySafe Card ?
PaySafe Card se dá zakoupit v jakékoliv trafice, či pumpě. Stačí se zeptat prodejce.

It is not recommended to pay ransomware authors to decrypt your files unless you have no other choice. Instead of supporting cyber criminals by paying the ransom you can use programs like Shadow Explorer, PhotoRec, or Recuva to restore corrupted files.

How did K0stia ransomware get on my computer?

K0stia virus is usually distributed via malicious spam email attachments, exploit kits, and instant message spam. The ransomware usually employs social engineering in order to trick unsuspecting victims into downloading a file under the guise that it is something it is not. Once the file is manually executed by the user ransomware will begin to advance on the computer system and carry through it’s various functions.


How to remove K0stia ransomware and recover your files

This K0stia ransomware removal guide will help you remove K0stia virus from your computer and decrypt your encrypted files.

1. Download and Install Recuva by Pirform.

download recuva

2. Run the program and start the Recuva Wizard.

3. Select All Files and click Next.

4. Select a file location. Click I’m not sure to search everywhere on your computer.

5. Click Start.

6. Select All Files with your mouse and click the Recover button. If you cannot restore your files with Recuva we recommend to try using Shadow Explorer to restore your files.

7. Download and Install Malwarebytes Anti-Malware software to detect and remove malicious files from your computer.

download malwarebytes

buy now button

8. Open Malwarebytes and click the Scan Now button – or go to the Scan tab and click the Start Scan button.

9. Once the Malwarebytes scan is complete click the Remove Selected button.

10. To finish the Malwarebytes scan and remove detected threats click the Finish button and restart your computer if promoted to do so.

11. Download and Install HitmanPro by Surfright to perform a second-opinion scan.

download hitmanpro

12. Open HitmanPro and click Next to start scanning your computer. *If you are using the free version you may chose to create a copy or perform a one-time scan.

13. Once the HitmanPro scan is complete click the Next button.

14. To activate the free version of HitmanPro: enter your email address twice and click the Activate button.

15. Click the Reboot button.

16. Download and Install CCleaner by Piriform to cleanup junk files, repair your registry, and manage settings that may have been changed.

download ccleaner

buy now button

17. Open CCleaner and go to the main Cleaner screen. Click the Analyze button. When the process is complete, click the Run Cleaner button on the bottom right of the program interface.

18. Go to Tools > Startup and search for suspicious entries in each tab starting from Windows all the way to Content Menu. If you find anything suspicious click it and click the Delete button to remove it.

19. Go to the Registry window and click the Scan for Issues button. When the scan is complete click the Fix selected issues… button and click Fix All Selected Issues.


How to stay protected against future infections

The key to staying protected against future infections is to follow common online guidelines and take advantage of reputable Antivirus and Anti-Malware security software with real-time protection.

Real-time security software

Security software like Malwarebytes and Norton Security have real-time features that can block malicious files before they spread across your computer. These programs bundled together can establish a wall between your computer and cyber criminals.

download norton security
Common Online Guidelines

  • Backup your computer and personal files to an external drive or online backup service
  • Create a restore point on your computer in case you need to restore your computer to a date before infection
  • Avoid downloading and installing apps, browser extensions, and programs you are not familiar with
  • Avoid downloading and installing apps, browser extensions, and programs from websites you are not familiar with – some websites use their own download manager to bundle additional programs with the initial download
  • If you plan to download and install freeware, open source software, or shareware make sure to be alert when you install the object and read all the instructions presented by the download manager
  • Avoid torrents and P2P clients
  • Do not open email messages from senders you do not know
Helpful Links

Lead Editor

Jared Harrison is an accomplished tech author and entrepreneur, bringing forth over 20 years of extensive expertise in cybersecurity, privacy, malware, Google Analytics, online marketing, and various other tech domains. He has made significant contributions to the industry and has been featured in multiple esteemed publications. Jared is widely recognized for his keen intellect and innovative insights, earning him a reputation as a respected figure in the tech community.

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

How to remove Zepto virus (Removal Guide)

What is Minotaur Ransomware and how do I remove it? (Free Guide)

FessLeak (Virus Removal Guide)